Khổ 8 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 8 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Anh thương em, em kính anh.
Anh em thuận, hiếu trong đó.
Tiền của nhẹ, oán nào sanh.
Lời nhường nhịn, tức giận mất.
Older siblings should love and care for the younger ones; younger siblings should love and respect the older ones.
Getting along well with one’s siblings is a sign of respecting one’s parents and caring that they are happy.
When siblings value family ties more than possessions, resentment will not arise.
When siblings are careful with their words, feelings of anger naturally dissolve.

Giải nghĩa:

Anh thương em, em kính anh
Anh em thuận, hiếu trong đó

Người làm anh, làm chị phải thương yêu em trai em gái. Phận người làm em phải hiểu được cung kính anh chị. Anh em, chị em đều có thể hoà thuận chung sống với nhau, cả nhà vui vẻ bao dung, cha mẹ tự nhiên sẽ vui vẻ thì Hiếu thảo đã ở ngay trong đó rồi.

Tiền của nhà, oán nào sanh
Lời nhường nhịn, tức giận mất

Khi qua lại với nhau, không nên toan tính từng li từng tí, vậy thì oán hận sẽ không có chỗ phát sinh. Lời nói có thể bao dung nhường nhịn, nói nhiều lời hay, không nói lời xấu, nhẫn nhục hòa khí, không nên xảy ra xung đột, những việc oán hận tự nhiên cũng sẽ tiêu mất không thể sinh khởi. Người hiền xưa nói: “Lời nói là cái cửa của họa phước”. Trong lời nói có bốn thứ: Đức Hạnh – Ngôn Ngữ – Chánh Sự – Văn Học, có thể thấy được tầm quan trọng của lời nói đó mà.