Khổ 32 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 32 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Không gắng làm, chỉ học văn.
Chỉ bề ngoài, thành người nào.
Nếu gắng làm, không học văn.
Theo ý mình, mù lẽ phải.
If we acquire knowledge but do not sincerely apply what we have learned, we will have only increased our conceit.
What then will we become?
If we are sincere in what we are doing but not acquiring
knowledge, we will only be stubbornly following our viewpoints.
We will never see the truth.

Giải nghĩa:

Không gắng làm, chỉ học văn
Chỉ bề ngoài, thành người nào.
Nếu gắng làm, không học văn
Theo ý mình, mù lẽ phải.

Nếu như không thể nỗ lực thực tiễn Hiếu – Đễ – Cẩn – Tín – Tấn Ái Chúng – Thân Nhân những bổn phận này, một mực chỉ biết học tập, cho dù có được những tri thức cũng chỉ là tăng trưởng tập khí phù hoa không thực của chính mình, biến thành một người không hợp với thực tế. Học tập như vậy thì có ích gì chứ!

Trái lại nếu chỉ là một mực làm thôi, không chịu đọc sách học tập, thì sẽ dễ dàng rơi vào làm theo ý của riêng mình mờ mịt lẽ phải, vậy thì cũng không đúng!

Khổng Tử nói:

“Học mà không tư là bưng bít,
Tư mà không học thì nguy hiểm.”

Đạo lý chính là như vậy đó.

Các bạn ơi! Chúng ta phải nên làm đến hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu chăm sóc anh chị em. Kế đến, ở trong tất cả lời nói, việc làm ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tỉ mỉ thận trọng, phải có chữ tín. Khi ở chung với mọi người, phải bình đẳng bác ái, còn thân cận với người có nhân đức và còn học tập với họ nữa! Nào chúng ta cùng nhau khích lệ, cố lên nha!