Khổ 34 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 34 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Gian phòng sạch, vách tường sạch.
Bàn học sạch, bút nghiên ngay.
Mực mài nghiêng, tâm bất chánh.
Chữ viết ẩu, tâm không ngay.
Xếp sách vở, chỗ cố định.
Đọc xem xong, trả chỗ cũ.
Tuy có gấp, xếp ngay ngắn.
Có sai hư, liền tu bổ.
Không sách Thánh, bỏ không xem.
Che thông minh, hư tâm trí.
Chớ tự chê, đừng tự bỏ.
Thánh và Hiền, dần làm được.
We should keep our room clean, our desk tidy, and our pens and pencils in their proper places.
If we do not properly care for our writing tools, it shows
carelessness.
If our words are written sloppily, it shows disrespect.
Books should be organized and placed on the bookshelves in their proper places.
After reading a book, we should put it back where it belongs.
Even when in a hurry, we should carefully put our book away.
If it is damaged, we should repair it.
Do not read books that are untruthful or immoral, for these will block our wisdom and undermine our aspirations.
We should not, because of our arrogance, harm ourselves by
doing something improper.
We should not, because of our lack of confidence, give up on
ourselves.
With effort, we will gradually become a noble person.

Giải nghĩa:

Gian phòng sạch, vách tường sạch
Bàn học sạch, bút nghiên ngay.

Phòng sách phải chỉnh lý gọn gàng, tường vách phải gìn giữ sạch sẽ. Khi đọc sách, những dụng cụ học tập như viết mực, giấy nghiên phải để ngay ngắn trên bàn, không được để lộn xộn. Những đồ để trước mắt đều phải để ngăn nắp, có thứ lớp, vậy tâm mới có thể bình lại mà học tập.

Mực mài nghiêng, tâm bất chánh
Chữ viết ẩu, tâm không ngay.

Người xưa viết chữ thường dùng bút lông, trước khi viết chữ phải mài mực nước. Nếu như tâm không được bình lặng thì mài mực sẽ nghiêng đổ, khi chữ viết ra nếu như cong cong quẹo quẹo là biểu thị tâm bạn bao chao bất an, tâm không thể định lại.

Xếp sách vở, chỗ cố định
Đọc xem xong, trả chỗ cũ.

Sách vở, bài khóa nên phân loại, xếp đặt thứ lớp, đặt để vị trí cố định, khi đọc xong phải trả về ngay chỗ cũ.

Tuy có gấp, xếp ngay ngắn
Có sai hư, liền tu bổ.

Tuy có việc gấp cần làm ngay cũng phải gấp sách lại rồi mới rời khỏi.

Sách vở là kết tinh của trí tuệ, có hư rách thì phải tu bổ lại làm cho hoàn chỉnh. Người xưa sách vở khó tìm nên phải có cách tu bổ.

Không sách Thánh, bỏ không xem
Che thông minh, hư tâm trí.

Nếu không phải là trước tác, quyền thuật ngôn hạnh Thánh Hiền, cho đến sách vở không tốt có hại sức khỏe thân tâm đều phải nên dứt bỏ không xem, để tránh thân tâm tiếp nhận ô nhiễm, trí tuệ lại bị che khuất, biến tâm trí thành không lành mạnh.

Chớ tự chê, đừng tự bỏ
Thánh và Hiền, dần làm được.

Khi gặp phải khó khăn hay trở ngại, không nên tự xem thường chính mình, cũng không nên giận đời, ghét người, thấy cái gì cũng không vừa mắt. Phải nên phấn đấu hướng lên nỗ lực học tập, cảnh giới Thánh Hiền tuy cao, tuần tự tiến dần cũng có thể dần đạt được đó mà.

Mạnh Tử nói: “Vua Thuấn cũng là người, ta cũng là người vậy”, là con người cũng đều như nhau!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hy vọng các em đều có thể GHI NHỚ TRONG LÒNG “PHÉP TẮC NGƯỜI CON”, thường hay phản tỉnh và còn có thể làm tốt, tương lai cũng đều có thể thành tựu được phẩm đức cao thượng, được người người tán thưởng.