Khổ 7 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 7 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước.
Ngày đêm hầu, không rời giường.
Tang ba năm, thường thương nhớ.
Chỗ ở đổi, không rượu thịt.
Tang đủ lễ, cúng hết lòng.
Việc người chết, như người sống.
When our parents are ill, we should make sure that they take the right medicine.
Care for them night and day, and do not leave them alone.
For three years after our parent’s passing, we should remember them in sadness.
We should live simply and not adorn our home.
Avoid merry-making, meat, and alcohol.
We should arrange our parent’s funeral in a proper manner.
We should always honor them as if they were still alive and, especially on the anniversary of their death, remember them with a sincere heart.

Giải nghĩa:

Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước
Ngày đêm hầu không rời giường

Khi cha mẹ bị bệnh, con cái phải nên thận trọng, phải nên tận tâm tận lực chăm sóc. Một khi bệnh trầm trọng, con cái phải ngày đêm hầu hạ cha mẹ, không được tuỳ tiện bỏ đi.

Tang ba năm thường thương nhớ
Chỗ ở đổi, không rượu thịt
Tang đủ lễ, cúng hết lòng
Việc người chết, như người sống

Sau khi cha mẹ qua đời, trong thời gian để tang, lễ xưa ba năm, ngày thường hay nhớ tưởng cảm hoài ân đức giáo dưỡng của cha mẹ. Đời sống đi đứng của chính mình cần phải điều chỉnh thay đổi, không nên ham muốn hưởng thụ, phải nên dứt hẳn rượu thịt. Đó mới là sự hiếu thuận.

Luận ngữ nói: “Sống thì lấy việc làm lễ, chết thì lấy tang làm lễ, cúng thì lấy lễ để cúng“.  Cúng như thật, cúng thần như thần đang có mặt.