Khổ 22 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 22 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ.
Không bằng người, phải tự gắng.
Nếu quần áo, hoặc ăn uống,
Không bằng người, không nên buồn.
When our morals, knowledge, and skills are not as good as those of others, we should encourage ourselves to try harder.
If the clothes we wear and the food we eat are not as good as what others have, do not feel sad.

Giải nghĩa:

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ
Không bằng người, phải tự gắng.

Ở trong điều này chính là muốn giới thiệu phẩm đức học vấn và bồi dưỡng tài năng kĩ thuật. Mỗi một người đều phải nên chú trọng bồi dưỡng phẩm đức học vấn và tài năng kĩ thuật của chính mình. Nếu như cảm thấy có chỗ không bằng người thì phải nên tự mình cố gắng nỗ lực phấn đấu.

Nếu quần áo, hoặc ăn uống
Không bằng người, không nên buồn.

Cho đến ăn mặc bên ngoài hoặc ăn uống đều không bằng người thì cũng không nên để ở trong lòng, càng không cần phải lo lắng tự ti. Trong quyển sách “Luận Ngữ” đã từng nói: Nơi Nhan Hồi ở rất chật hẹp, một rá tre đựng cơm, một cái gáo dừa đựng nước, người không có lo buồn gì. Nhan Hồi cũng không thay đổi niềm vui đó, đó là quân tử lo đạo không lo nghèo. Chúng ta nên lấy người xưa làm tấm gương, phấn đấu vượn lên, bồi dưỡng phẩm đức học vấn và năng lực tài nghệ của chính mình có được không nào?