Khổ 17 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Khổ 17 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh)

Vén rèm cửa, chớ ra tiếng.
Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc.
Cầm vật rỗng, như vật đầy.
Vào phòng trống, như có người.
Chớ làm vội, vội sai nhiều.
Không sợ khó, chớ qua loa.
Nơi ồn náo, không đến gần.
Việc không đáng, quyết chớ hỏi.
When entering a room, we should open the door quietly.
When walking, we should be aware of our surroundings so as not to bump into anything.
Hold empty containers just as carefully as if they were full.
Enter empty rooms as if they were occupied.
Avoid doing things in a hurry, since acting in haste will lead to many mistakes.
Do not be afraid of a task that is difficult or become careless when a job is easy.
Keep away from rowdy places.
Do not be curious about things that are bad or unusual.

Giải nghĩa:

Vén rèm cửa, chớ ra tiếng
Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc.
Cầm vật rỗng, như vật đầy
Vào phòng trống, như có người.

Khi bước vào phòng, không luận là động tác kéo rèm cửa hay mở cửa đều phải nhẹ nhàng, chầm chậm mà làm, tránh để phát ra tiếng động.

Khi đi lại trong phòng hoặc là khi rẽ quẹo, phải cẩn thận không nên để đụng phải góc cạnh của đồ đạc để tránh bị thương.

Khi cầm đồ vật phải chú ý cho dù là cầm đồ rỗng, thì cũng phải cẩn thận như trong có đựng đồ vậy, chú ý để tránh bị té ngã, làm rơi hoặc vỡ đồ.

Bước vào phòng không có người cũng phải như lúc có người vậy, không được tùy tiện.

Làm chớ vội, vội sai nhiều

Làm việc không nên quá khẩn trương vội vàng hấp tấp, bởi vì quá vội dễ xảy ra sai lầm.

Không sợ khó, chớ qua loa.

Không nên sợ khổ, sợ khó mà chần chừ thoái thác, cũng không nên đại khái qua loa tùy tiện ứng phó cho xong việc.

Nơi ồn náo, không đến gần
Việc không đáng, quyết chớ hỏi.

Hễ là những nơi dễ dàng phát sinh tranh cãi hoặc nơi đấu tranh không tốt như đánh bài, sắc tình và các nơi thị phi khác, phải cương quyết cự tuyệt không nên gần gũi để tránh nhận phải ảnh hưởng không tốt.

Những thứ tà ác, hạ lưu, hoang đường hết sức cũng phải dứt tuyệt không nghe, không xem, không nên hiếu kì truy hỏi để tránh ô nhiễm tâm tánh lương thiện.