Khổ 12 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 12 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Việc chú bác, như việc cha.
Việc anh họ, như anh ruột.
We should regard our aunts and uncles as if they were our parents, and our cousins as if they were our siblings.

Giải nghĩa:

Khi đối đãi với chú bác và người lớn, chúng ta phải như đối đãi với chính cha ruột của mình, luôn hiếu thuận tôn kính. Đối với huynh trưởng cùng họ, anh chị họ, chúng ta phải như đối đãi với anh ruột của chính mình, cũng thương yêu cung kính.