Văn hóa xếp dép

Văn hóa xếp dép

Đôi dép là bạn đồng hành
Cùng người muôn nẻo song hành bốn phương
Đôi dép là bạn thân thương
Nâng niu từng bước trên đường thênh thang.
Tâm người ngay thẳng, đoan trang
Xếp dép cũng phải gọn gàng, thẳng ngay

 

Mũi dép chọn hướng mà xoay
Để khi đi dép, xỏ ngay dễ dàng
Hai dép phải xếp thành hàng
Đừng đá mỗi chiếc một đàng xa xôi

 

Mỗi khi có khách đến chơi
Giúp khách xếp dép đúng nơi, đúng hàng
Thói quen xếp dép gọn gàng
Nét đẹp văn hóa, hành trang làm người.