Nghề làm Mẹ

Nghề làm Mẹ

Có một nghề là nghề cao quý nhất                                                       
Nghề làm Mẹ, sứ mệnh rất thiêng liêng
Không sinh con nhưng được gọi “Mẹ hiền”
Giúp đàn con chắp cánh tuổi thần tiên

 

Học và hành giáo huấn của Thánh Hiền
Yêu văn hoá truyền thống của Tổ tiên
Đầy nhiệt huyết, vô tư và cống hiến
Tô thắm đời hạnh phúc và bình yên