Văn hóa buffet

Văn hóa buffet

Tiệc buffet trông thật là ngon!                                                                 
Muốn ăn cho đã, bụng căng tròn
Vội vội vàng vàng vơ mấy món
Đâu còn phép tắc của người con!

                               
Khi ăn buffet nên xếp hàng
Đứng chờ đến lượt, không chen ngang
Nhường nhịn trước sau cho phải phép
Đi đứng, cười nói chớ sỗ sàng.

“Nhai kỹ no lâu”, chớ nhồm nhoàm
Đôi môi mím lại, nhai nhẹ nhàng
Gắp món vừa đủ, ăn cho hết
Đừng làm rơi vãi, bày ngổn ngang

Trước khi ăn, ta lễ phép mời
Văn minh lịch sự, đẹp mọi nơi
Văn hóa truyền thống nên gìn giữ
Duy trì, phát triển mãi muôn đời.