Ơn đức của cơm canh

Ơn đức của cơm canh

Ơn đức của cơm canh                                                                             
Một hạt cũng phải nghĩ
Không dễ mà có được
Chi tiêu nên tiết kiệm
Người ăn chớ đòi hỏi
Ăn tiết kiệm mà ngon
Trong bếp còn đồ thừa
Trên đường còn người đói
Dân dã hơn cao sang
Khi ăn phải gọn gàng
Không được làm rơi vãi
Một hạt không bỏ thừa
Rau xanh rất là tốt
Giúp tâm người bình an
Hoặc ăn uống hoặc đi đứng
Người lớn trước người nhỏ sau
Với ăn uống chớ kén chọn
Ăn vừa đủ chớ quá no                                                   
Với quần áo hoặc ăn uống
Không bằng người, không nên buồn!

BÀI CẢM ƠN BẮT ĐẦU

Con xin cảm ơn Trời Đất đã nuôi dưỡng vạn vật!
Con xin cảm ơn Tổ Quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ!
Con xin cảm ơn Cha Mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng!
Con xin cảm ơn Thầy Cô đã ân cần dạy dỗ!
Con xin cảm ơn Người Nông dân đã lao động cực nhọc!
Con xin cảm ơn Bác Đầu bếp đã nấu cơm cho chúng con ăn!
Con xin cảm ơn các bạn đồng học đã giúp đỡ!
Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã tín nhiệm và ủng hộ!
Con mời các Cô ăn cơm ạ!
Tớ mời các bạn ăn cơm ạ!
Chúc mọi người ngon miệng ạ!”