Ngày sinh nhật của con

Ngày sinh nhật của con

Ngày sinh nhật của con                         
Con không đòi quà đâu
Mẹ mang nặng đẻ đau
Ân này tựa biển sâu
Trả không bao giờ hết.


Ngày sinh nhật của con
Ngày bị nạn của Mẹ
Đau đớn khi sinh đẻ
Bao nguy hiểm cận kề
Lòng Mẹ được vỗ về
Khi con òa tiếng khóc
Mẹ quên đi khó nhọc
Vui đón con chào đời.


Ngày sinh nhật của con
Ngày tri ân Cha Mẹ
Làm Cha Mẹ vui lòng
Ấy là đạo làm con.