Podcast: Kể chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh cúng giỗ mẹ ở Pháp

Podcast: Kể chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh cúng giỗ mẹ ở Pháp

Kính mời quý vì cùng lắng nghe câu chuyện kể về kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cúng giỗ mẹ ở Pháp, được trích từ bộ sách “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam”.
Đây là podcast số đặc biệt được Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức thực hiện nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

 

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm