Đôi bàn tay bé ngoan Khai Minh Đức

Đôi bàn tay bé ngoan Khai Minh Đức

Bàn tay xinh xinh

Bàn tay xinh quá

Tay sờ vào má

Tay vuốt vào cằm

Tay này sẽ cầm

Cái thìa để xúc

Cái bút để viết

Cái khăn để lau

Bàn tay mau mau

Rót nước cho mẹ

Cho mẹ thật khỏe

Cho mẹ thật vui

Rồi mẹ tươi cười

Cảm ơn… tay bé!

Đôi bàn tay bé ngoan Khai Minh Đức

z4749991854024_de4917d93253fc7156c2c6f3ec2ae59c
z4749991824070_080d7a108ed75bc86d5f846df5378f29
z4749991880396_05bea365b03cdde652b7b94327f8144c
z4749991890559_09bb53d07343fd739083add42ce910a1
z4749991901085_9b10f14bc57a70808bfb872839a8d654
z4749991841531_d97d936b2da5fc4b8c202a8d1229f388
z4749991874001_4b93e03a9cf21749cf87b7c2aad65fc3
z4749991846009_f1301233d817878a82b6bbde8fc8bdeb
z4749991882132_0b1e70ac57fa26c1fa11c829a3067ee2
z4749991868162_56c66b6521e218f65729ede2534150a5
z4749991914704_e2d5d2705e2f9116804c4a67aee860e0
z4749991912683_26e97d894574ad7f4d020b55e49f8e53
z4749991854024_de4917d93253fc7156c2c6f3ec2ae59c z4749991824070_080d7a108ed75bc86d5f846df5378f29 z4749991880396_05bea365b03cdde652b7b94327f8144c z4749991890559_09bb53d07343fd739083add42ce910a1 z4749991901085_9b10f14bc57a70808bfb872839a8d654 z4749991841531_d97d936b2da5fc4b8c202a8d1229f388 z4749991874001_4b93e03a9cf21749cf87b7c2aad65fc3 z4749991846009_f1301233d817878a82b6bbde8fc8bdeb z4749991882132_0b1e70ac57fa26c1fa11c829a3067ee2 z4749991868162_56c66b6521e218f65729ede2534150a5 z4749991914704_e2d5d2705e2f9116804c4a67aee860e0 z4749991912683_26e97d894574ad7f4d020b55e49f8e53

Các cô giáo dạy chúng con rằng: “Các con biết không, ngày ngày đôi bàn tay của cha mẹ đã làm biết bao nhiêu việc để chăm sóc, yêu thương và nuôi chúng ta khôn lớn trưởng thành. Các con hãy ghi nhớ ơn đức của cha mẹ, hãy là em bé ngoan hiếu thảo, biết tự lập, chăm sóc và giúp đỡ ông bà bố mẹ những việc nhỏ vừa sức. Ông bà bố mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc đấy các con!”

 

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm