Đại gia đình Khai Minh Đức

Đại gia đình Khai Minh Đức

Khai Minh Đức – Đại gia đình
Vun bồi đức hạnh, chính mình làm gương
Cùng nhau sống để yêu thương
Cùng nhau học tập, kính nhường người trên
Cha Mẹ – người Thầy đầu tiên
Giáo dục con trẻ, Cha nghiêm Mẹ từ
Làm thật tốt Quân – Thân – Sư
Thầy Cô cũng phải y như Mẹ hiền
Tiếp nhận giáo huấn Tổ tiên
Cứ theo lời dạy Thánh Hiền mà nương
“Quân” là lấy mình làm gương
“Thân” là gần gũi, yêu thương học trò
“Sư” là dạy bảo, dặn dò
Vững tay chèo lái đưa đò sang sông
Tận tân, tận lực, dụng công
Lập chí, phát nguyện vun trồng tương lai
Tất cả vì một ngày mai
Văn hóa truyền thống đường dài thênh thang
Thầy Cô chánh khí, đoan trang
Giáo dục đạo đức, chẳng màng công danh
Con trẻ là của để dành
Là niềm hi vọng, rạng danh nước nhà
Tương lai tươi sáng mở ra
Trăm hoa đua nở, muôn nhà yên vui!