Bé học cúi chào

Bé học cúi chào

Cây lúa càng trĩu bông
Cúi đầu càng khiêm tốn
Bé học tập cây lúa
Khiêm tốn để vươn cao 
Gặp ai cũng cúi chào
Mọi người đều vui vẻ

 

Khi bé đến nhà trẻ
Trước: Cúi chào Thầy, Cô
Sau: Cúi chào các bạn

 

Khi bé về đến nhà
Trước: Cúi chào Ông, Bà
Sau: Cúi chào Mẹ, Cha
Cả nhà hân hoan quá!

 

Cúi chào là cung kính
Gặp người lớn hơn mình 
Càng phải nên cung kính 
Bé có tâm cung kính
Được mọi người yêu thương!