diễn giả – Cô giáo Nguyễn Khánh Tuân – Cố vấn cấp cao của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức