Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân – Trung tá Lưu Công Hào