Lợi ích khi trẻ thực hành xếp dép

Lợi ích khi trẻ thực hành xếp dép

Dạy trẻ thì phải dạy từ hành vi nhỏ. Những hành vi nhỏ sẽ hình thành tình cách của trẻ sau này. Các con không chỉ được học các kiến thức, được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng làm việc nhà… mà các con còn được học những phép lịch sự như văn hóa xếp dép giúp cho các con có tâm trân quý đồ vật, tâm cẩn trọng và giúp con hình thành tính cách ngăn nắp, gọn gàng. Từ những việc nhỏ như xếp dép sẽ giúp các con hình thành nên những đức tính tốt đẹp trong tương lai.
 
 Đôi Dép
“Đôi dép là bạn đồng hành
Cùng người muôn nẻo song hành bốn phương
Đôi dép là bạn thân thương
Nâng niu từng bước trên đường thênh thang
Tâm người ngay thẳng, đoan trang
Xếp dép cũng phải gọn gàng, thẳng ngay
Mũi dép chọn hướng mà xoay
Để khi đi dép xỏ ngay dễ dàng
Hai dép phải xếp thẳng hàng
Đừng đá mỗi chiếc một đàng xa xôi
Mỗi khi có khách đến chơi
Giúp khách xếp dép đúng nơi, đúng hàng
Thói quen xếp dép gọn gàng
Nét đẹp văn hóa, hành trang làm người”
 
 
Văn hóa xếp dép không chỉ giúp chúng các con rèn tâm cẩn trọng, tâm trân quý đồ vật, sự ngăn nắp, gọn gàng mà còn giúp cho các con có tâm cần kiệm.