Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc

Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc

Kính thưa quý độc giả!

Con người chúng ta ai ai cũng mong cầu được hạnh phúc! Nhưng làm thế nào để có được hạnh phúc mỹ mãn? Hiện nay, có rất nhiều tư tưởng và quan điểm về việc làm thế nào để có được hạnh phúc. Tuy nhiên, tư tưởng và quan điểm nào là đúng và đâu là căn cứ để biết được rằng tư tưởng và quan điểm mà chúng ta lựa chọn để áp dụng cho cuộc đời mình, cuộc đời con cháu mình là tư tưởng và quan điệm đúng đắn?

Trí tuệ của Thánh Hiền thì siêu việt cả thời gian và không gian. Trí tuệ của Khổng Lão Phu Tử đã trải qua sự ấn chứng của nhân loại mấy ngàn năm lịch sử, đích thực đều là chân lý không hư dối. Bốn ngàn năm trước, làm người phải hiếu thảo; bốn ngàn năm sau, làm người cũng phải hiếu thảo, cho nên hiếu siêu vượt thời gian. Người phương Đông phải hiếu thảo, người phương Tây cũng phải hiếu thảo, và như vậy hiếu siêu vượt không gian. Cho nên, tư tưởng và quan điểm của Khổng Lão Phu Tử chắc chắn có thể đem lại nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn cho chúng ta nếu chúng ta nội hóa vào trong tâm và áp dụng vào trong cuộc sống.

Tiến sĩ Thái Lễ Húc – một nhà diễn giảng đạo lý của Thánh Hiền với tâm từ bi vô lượng và trí tuệ uyên thâm, đã phát tâm giảng giải quyển sách “Phép tắc người con” (do Lý Dục Tú & Vá Tùng Nhân thời nhà Thanh dựa trên giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử biên soạn) với chủ đề: “Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc” ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Những bài giảng của Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc đã trở thành bộ sách giáo dục kinh điển, giúp chúng ta hiểu được làm người như thế nào mới đúng; thế nào là hiếu thuận cha mẹ; làm thế nào để các mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, đồng nghiệp được tốt đẹp; làm thế nào để thân tâm chúng ta được khỏe mạnh, an vui; làm thế nào để trở thành một người chính nhân quân tử; làm thế nào để có được tài sản một cách đúng đắn; làm thế nào để bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, những người xung quanh và xã hội có được hạnh phúc mỹ mãn ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Trân trọng kính mời Quý vị cùng đọc quyển 1 của bộ sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”!

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐÉN NHÂN SINH HẠNH PHÚC – QUYỂN 1

Trân trọng kính mời Quý vị cùng đọc quyển 2 của bộ sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”!

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐÉN NHÂN SINH HẠNH PHÚC – QUYỂN 2

Trân trọng kính mời Quý vị cùng đọc quyển 3 của bộ sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”!

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐÉN NHÂN SINH HẠNH PHÚC – QUYỂN 3

Trân trọng kính mời Quý vị cùng đọc quyển 4 của bộ sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”!

CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐÉN NHÂN SINH HẠNH PHÚC – QUYỂN 4