NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRẺ GẶP KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ