hoạt động vẽ tranh

Bé vẽ tranh sáng tạo

Mọi trẻ em đều biết vẽ trước khi biết viết. Khi khả năng ngôn ngữ phát triển chưa hoàn thiện thì hội họa là phương...

14/05/2022