Mầm non Khai Minh Đức – Dương Nội

Mầm non Khai Minh Đức – Dương Nội

Khai Minh Đức – Dương Nội là một trong các cơ sở mầm non trực thuộc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức. Với đội ngũ nhân sự đầy tâm huyết, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, chương trình học dành cho các con hướng tới giúp trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt là phát triển những nhân cách tốt đẹp và các kỹ năng sống quan trọng, Nhà trường là một địa chỉ tin cậy để nhiều bậc phụ huynh “chọn mặt gửi vàng”, đồng hành cùng các thầy cô giáo chăm sóc và dạy con nên người.

z4424858380380_7759db4d4ed1def686e53184d1a83287
z4590576054899_1b2d4f61f3fc3602905fa95f546c088f
z4424876479724_4db5e784d309894d935d5de8dee797db
z4424876452927_52beea3f34a696bab09406febf5585f5
z4424858377169_8a5a46c121b8b930bf34195414e1e4b4
z4424858377168_08eb77c9a0e68f3b9960e4e3d7c9b654
z4590576095655_0c33aa83a523ce6db14497a871b12331
P1196682
z4424876375673_49a86f1676b5ef142dc0a8d0725d3382
z4590576060835_269d75de8f08ec51461ba3468ef3109e
z4590576060835_269d75de8f08ec51461ba3468ef3109e (1)
P1089808
z4424858380380_7759db4d4ed1def686e53184d1a83287 z4590576054899_1b2d4f61f3fc3602905fa95f546c088f z4424876479724_4db5e784d309894d935d5de8dee797db z4424876452927_52beea3f34a696bab09406febf5585f5 z4424858377169_8a5a46c121b8b930bf34195414e1e4b4 z4424858377168_08eb77c9a0e68f3b9960e4e3d7c9b654 z4590576095655_0c33aa83a523ce6db14497a871b12331 P1196682 z4424876375673_49a86f1676b5ef142dc0a8d0725d3382 z4590576060835_269d75de8f08ec51461ba3468ef3109e z4590576060835_269d75de8f08ec51461ba3468ef3109e (1) P1089808

Mầm non Khai Minh Đức – Dương Nội

🏠 Địa chỉ: D01 L20 An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông, Hà Nội.

☎ Hotline: 0947 813 902

🌏Facebook: //www.facebook.com/KhaiminhducDN?mibextid=ZbWKwL