Lan tỏa yêu thương ở trại hè dành cho trẻ mồ côi tại Nghệ An

Lan tỏa yêu thương ở trại hè dành cho trẻ mồ côi tại Nghệ An

Lần đầu tiên, một chương trình trại hè hoàn toàn miễn phí cho 240 trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động được tổ chức tại Nghệ An. Ở nơi đó, sự mất mát, khuyết thiếu của những đứa trẻ đã được gọi tên, được vỗ về, được chữa lành bởi tình thương của những người hoàn toàn xa lạ…

 

BÁO NGHỆ AN ĐÃ ĐƯA TIN BÀI VỀ TRẠI HÈ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG TẠI NGHỆ AN

Trại hè “Kết nối yêu thương” dành cho trẻ mồ côi tại Nghệ An vào hai ngày 22 & 23/6/2024

z5564701427393_de83d3d25f9a405ec07a19c46f3a2592
Ảnh Trại hè Nghệ An
z5565537609102_cc24a22078b70f405606f1f360cfe456
z5565143645775_bb8b7897ad61805b9eefec32284e7d7b
z5565537603371_4a21832946380e0047d55ea3ea094cb3
z5565537588327_f4fdd9f8c57c9843b47308856e1c898a
z5564701427397_b70cddc81e3af5d978dd27fae52601a6
z5565537595568_32bd4144da7ae1a55e086c3bd4e7366e
z5564701427398_9763d65cd7e429cba5932729cfdd3160
Trại hè Nghệ An
z5564701427393_de83d3d25f9a405ec07a19c46f3a2592 Ảnh Trại hè Nghệ An z5565537609102_cc24a22078b70f405606f1f360cfe456 z5565143645775_bb8b7897ad61805b9eefec32284e7d7b z5565537603371_4a21832946380e0047d55ea3ea094cb3 z5565537588327_f4fdd9f8c57c9843b47308856e1c898a z5564701427397_b70cddc81e3af5d978dd27fae52601a6 z5565537595568_32bd4144da7ae1a55e086c3bd4e7366e z5564701427398_9763d65cd7e429cba5932729cfdd3160 Trại hè Nghệ An

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm