“Hạnh phúc là biết cho đi”

“Hạnh phúc là biết cho đi”

Chia sẻ của Cô giáo Nguyễn Thị Vũ Loan – Trường Mầm non Minh Tâm, TP. Đà Nẵng.

Kể từ khi tôi làm việc tại Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, không những Gia đình của mình thay đổi mà bản thân nhân sinh quan của mình cũng thay đổi rất nhiều. Từ đó tôi cảm nhận được đâu là niềm hạnh phúc chân thật.