Chương trình “Hoạt động dưới cờ” của trường THCS Việt Thống – Bắc Ninh

Chương trình “Hoạt động dưới cờ” của trường THCS Việt Thống – Bắc Ninh

Giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong những mục tiêu trọng tâm và mũi nhọn của nhà trường hiện nay. Ban Giám hiệu trường THCS Việt Thống – Bắc Ninh đã mời Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đồng hành cùng nhà trường tổ chức chương trình “Hoạt động dưới cờ” dành cho 340 em học sinh toàn trường vào các buổi sáng thứ Hai, sau hoạt động chào cờ Tổ quốc.

Một số chuyên đề chia sẻ gồm:

  1. Lắng nghe tích cực để thấu hiểu
  2. Cách kiềm chế những cơn nóng giận để giảm thiểu tình trạng gây mất đoàn kết
  3. Kiên trì, chăm chỉ là chìa khóa của thành công
  4. Cách giao tiếp và ứng xử có văn hóa
  5. Vì sao cần tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ và đất nước

Các thầy cô Khai Minh Đức đã đến với thầy trò trường THCS Việt Thống với tâm vô tư cống hiến, mong các thế hệ học sinh có thể nâng cao ý thức đạo đức, hiểu và biết cách thực hiện những hành vi đạo đức phù hợp, tránh những hành vi sai trái, giảm thiểu tình trạng mâu thuẫn gây mất đoàn kết, xây dựng mối quan hệ đoàn kết yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Chia sẻ chuyên đề “Lắng nghe tích cực để thấu hiểu” tại trường THCS Việt Thống – Bắc Ninh sáng thứ Hai ngày 25/3/2024

z5281810419724_1eef2fa3ed184dad5e2c4ef6a9155767
z5281809534133_4cb36626bd86161a31ab035cf1abe19e
z5281810957423_5f7a7b0cf90bb6f3dbb86832bf5d1829
z5281810804960_e31103a335118b8b3eb98cf1ecd19c16
z5292587955838_207fa1aadb4aef981a393d7406fd26ce
z5281810419724_1eef2fa3ed184dad5e2c4ef6a9155767 z5281809534133_4cb36626bd86161a31ab035cf1abe19e z5281810957423_5f7a7b0cf90bb6f3dbb86832bf5d1829 z5281810804960_e31103a335118b8b3eb98cf1ecd19c16 z5292587955838_207fa1aadb4aef981a393d7406fd26ce

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm