Chúng con về thăm quê Bác

Chúng con về thăm quê Bác

“Bác Hồ – Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời, Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam”.

Lần nào về thăm quê Bác, chúng con cũng vô cùng xúc động và tự hào khi được ngắm mái nhà tranh đơn sơ, được nghe kể lại những câu chuyện về Bác. Từng hiện vật, từng hình ảnh về gia đình, quê hương, thời niên thiếu của Bác đều toát lên tư tưởng Hồ Chí Minh, đều thể hiện tình yêu của Bác Hồ với quê hương và tình yêu của quê hương với Bác.

“Xin khắc sâu ơn Người, trong tấm lòng Việt Nam”.

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC KHAI MINH ĐỨC
Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm