Tọa đàm chia sẻ “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tọa đàm chia sẻ “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người sinh ra từ chân lý. Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh về một vị lãnh tụ vĩ đại thiên tài, đáng kính sẽ mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và cả bạn bè quốc tế.

Thầy Giáo – Tiến sĩ Nguyễn Trung Triều – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã chia sẻ chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” với toàn thể đội ngũ Lãnh đạo, Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên nhân viên Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức khắp ba miền Bắc – Trung – Nam vào sáng thứ Bảy ngày 15/7/2023. Thầy đã chia sẻ tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp và những lời dạy vô cùng quý báu của Bác Hồ trong di chúc mà Bác đã để lại cho các thế hệ sau.

Để bày tỏ tình yêu Tổ quốc nồng nàn, hàng trăm thầy cô giáo Khai Minh Đức đã mặc áo cờ đỏ sao vàng khi tham gia học tập online. Buổi tọa đàm đã giúp các thầy cô Khai Minh Đức càng thêm yêu Tổ quốc, càng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam, càng hiểu rõ hơn về sứ mệnh của người làm giáo dục là phải kế thừa và tiếp bước theo tấm gương ngời sáng của Bác Hồ vĩ đại.

z4517876428554_99234bfb902ab81d46f8cc0d5f7b0a59
z4517878106586_ea0fe61a12d0137ed5d96d25e22734bb
z4517708238690_1b1095d8002e1c3fb596f24b9fc62895
z4517708578685_aa1632cb4b11169240034b9d42c2a42e
z4517943260145_22213b6e70695c1334c8726efb7b5c4e
z4517944093778_b179e0853e5f624337ef913bea50194d
z4517708233939_1f4f1a08e22c1bbd713d798fa3163a11
z4517944556804_7a4451e9f870ddf84f67eb2385f1de34
z4517944816522_722e81ef17082a5a5a37f17d2e84fdd9
z4517708234280_7a446a08b4e029f15efe8939bf7cda0b
z4517708234013_397e04aca4151ce65aeb223fb1f91f0f
z4517708234237_1596f21631c19a561afb078293c12160
z4517708234220_211d042f3da2a920beccfc1aa5a2b4dc
z4517708234102_1730c508edd7786ec481fe6ba4bcb421
z4517708229540_719bf1048dd9e980a348cdb5199457dd
z4518539249318_245d630f58f4171740414b73c4d4c4e2
z4517839424493_a2f164965671ec1206581bec5c2a68ac
z4518580354732_2c2ea9b2a35b53942fa24431ccd6f78a
z4517876428554_99234bfb902ab81d46f8cc0d5f7b0a59 z4517878106586_ea0fe61a12d0137ed5d96d25e22734bb z4517708238690_1b1095d8002e1c3fb596f24b9fc62895 z4517708578685_aa1632cb4b11169240034b9d42c2a42e z4517943260145_22213b6e70695c1334c8726efb7b5c4e z4517944093778_b179e0853e5f624337ef913bea50194d z4517708233939_1f4f1a08e22c1bbd713d798fa3163a11 z4517944556804_7a4451e9f870ddf84f67eb2385f1de34 z4517944816522_722e81ef17082a5a5a37f17d2e84fdd9 z4517708234280_7a446a08b4e029f15efe8939bf7cda0b z4517708234013_397e04aca4151ce65aeb223fb1f91f0f z4517708234237_1596f21631c19a561afb078293c12160 z4517708234220_211d042f3da2a920beccfc1aa5a2b4dc z4517708234102_1730c508edd7786ec481fe6ba4bcb421 z4517708229540_719bf1048dd9e980a348cdb5199457dd z4518539249318_245d630f58f4171740414b73c4d4c4e2 z4517839424493_a2f164965671ec1206581bec5c2a68ac z4518580354732_2c2ea9b2a35b53942fa24431ccd6f78a

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm