Tiết mục múa “Một vòng Việt Nam”

Tiết mục múa “Một vòng Việt Nam”

Trân trọng kính mời Quý vị thưởng thức tiết mục múa “Một vòng Việt Nam” được CBGVNV Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức biểu diễn tại “Lễ tri ân cha mẹ & vợ chồng” tại Thừa Thiên Huế ngày 6/7/2024.

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm