Mầm non Khai Minh Đức – Huế

Mầm non Khai Minh Đức – Huế

🏫 Địa chỉ: Đường Đào Duy Tùng, Phường Phú Thượng, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

☎️Hotline: 0903 506 465

📍Fanpage: https://www.facebook.com/mnkhaiminhduc.hue/

Mầm non Khai Minh Đức – Huế

z5191890984208_aff056442a36031156b119099f8b63ac
z5191890975767_ed63629002eabff93c7031cff4b1c19a
z5191890964929_5b9529c91e8053d5dc8fc82c43e37368
z5192962885250_a28b5a0a5a5316c068f586b365eb1262
z5191890988547_4da93fe661d284228c6273538bfa69c8
z5191890984966_bfdbb1cfc6f1b1f3bac2e77a6c8d5caf
z5191890984208_aff056442a36031156b119099f8b63ac z5191890975767_ed63629002eabff93c7031cff4b1c19a z5191890964929_5b9529c91e8053d5dc8fc82c43e37368 z5192962885250_a28b5a0a5a5316c068f586b365eb1262 z5191890988547_4da93fe661d284228c6273538bfa69c8 z5191890984966_bfdbb1cfc6f1b1f3bac2e77a6c8d5caf