Mầm non Khai Minh Đức – Đà Nẵng

Mầm non Khai Minh Đức – Đà Nẵng

🏠Địa chỉ: Lô 18 B2 khu Đảo Nổi – Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

☎️ Cô Trần Thị Trúc Phương: 0988 736 835

🌏Facebook: https://web.facebook.com/MN.Khaiminhduc.danang/

 

Mầm non Khai Minh Đức – Đà Nẵng

z5267519388024_5c648b49c06f81e13042611d05ae4744
z5267519633038_b49def1cd90c3a5be769fdb202a3fb87
z5267519794822_74595114a947d07a43773b8cd40f244a
z5257918738537_e099abe1ece8e1ec169a6c18be597e8e
z5267519493393_f0acb7813c9aceffd1f85e9ead137592
z5267519604542_e4214cc9c000de1113c96bc3206d97c3
z5267519882114_33a3e8e0f3f90d64adb9f6d8bf340427
z5267519406570_ebcac9fcc876d5c0ee30d251ca3c8ca7
z5267519485906_a6e0c9e0b8946873afa77e1399266100
z5267519522688_6a4ed4e55bdcdd1fd62f25f34c1f3125
z4671411538329_b89a484fb97a93a458ffc567e58c14d3
z5115350493993_285d4203cda0ddbdf44c3613cbd4b635
z5115350503133_84d47c758308b09598f1ab6c5ce97c79 (1)
z5257918733735_d3b4431e99fb36fa75ec61d01eabb4a0
z5115350491102_7306c3dea877bbaf61d60657c5bf7dc5 (1)
z5115350492615_a47c71796a92fe376a651fe4768eb9c5
z5115350495811_6a4b478e6aaab4a3e0be3f8f678c4a76
z4671411550645_834fdf490443ccb6c7d09d04c73bb9d1
z4671411538202_865b950c43fec022a19f277a611cc4d1
z4671411531949_f2fd9c5b37b49909412700d2d60326f0
z4671411525300_9d2ad2c3d51ed10cb5caffa3178b2861
z4671411500431_e8a7d93086b170abde29777335aad03a
z4671411523329_826a9095bceb82423347819adc168a53
z4671411500351_bfb8d77e39e14808d24f5da9ebfd8dd9
z4671411516507_63296667c6621fb9521e237b39415333
z4671411488330_1f13ff95f8114e75f622de834dbe14fd
z4671411498747_d7a590e66b41ea58d5c8b1fcb6d4f6cc
z4671411487936_1a1e58bc1aea5654f587cacb0ebca7fe
z4671411487933_49647f3f8b99abb3f435b9a7fe7218b6
z4671411483878_7978c8a8b429815916a1691e121d3f9a
z4671411487495_02a6a3803cabf8041660c5e01f8714cb
z4671411479808_8a97c3db5522b4b0dab6ee2ca6d821d1
z5267519388024_5c648b49c06f81e13042611d05ae4744 z5267519633038_b49def1cd90c3a5be769fdb202a3fb87 z5267519794822_74595114a947d07a43773b8cd40f244a z5257918738537_e099abe1ece8e1ec169a6c18be597e8e z5267519493393_f0acb7813c9aceffd1f85e9ead137592 z5267519604542_e4214cc9c000de1113c96bc3206d97c3 z5267519882114_33a3e8e0f3f90d64adb9f6d8bf340427 z5267519406570_ebcac9fcc876d5c0ee30d251ca3c8ca7 z5267519485906_a6e0c9e0b8946873afa77e1399266100 z5267519522688_6a4ed4e55bdcdd1fd62f25f34c1f3125 z4671411538329_b89a484fb97a93a458ffc567e58c14d3 z5115350493993_285d4203cda0ddbdf44c3613cbd4b635 z5115350503133_84d47c758308b09598f1ab6c5ce97c79 (1) z5257918733735_d3b4431e99fb36fa75ec61d01eabb4a0 z5115350491102_7306c3dea877bbaf61d60657c5bf7dc5 (1) z5115350492615_a47c71796a92fe376a651fe4768eb9c5 z5115350495811_6a4b478e6aaab4a3e0be3f8f678c4a76 z4671411550645_834fdf490443ccb6c7d09d04c73bb9d1 z4671411538202_865b950c43fec022a19f277a611cc4d1 z4671411531949_f2fd9c5b37b49909412700d2d60326f0 z4671411525300_9d2ad2c3d51ed10cb5caffa3178b2861 z4671411500431_e8a7d93086b170abde29777335aad03a z4671411523329_826a9095bceb82423347819adc168a53 z4671411500351_bfb8d77e39e14808d24f5da9ebfd8dd9 z4671411516507_63296667c6621fb9521e237b39415333 z4671411488330_1f13ff95f8114e75f622de834dbe14fd z4671411498747_d7a590e66b41ea58d5c8b1fcb6d4f6cc z4671411487936_1a1e58bc1aea5654f587cacb0ebca7fe z4671411487933_49647f3f8b99abb3f435b9a7fe7218b6 z4671411483878_7978c8a8b429815916a1691e121d3f9a z4671411487495_02a6a3803cabf8041660c5e01f8714cb z4671411479808_8a97c3db5522b4b0dab6ee2ca6d821d1