Khổ 6 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 6 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi.
Mặt ta vui, lời ta dịu.
Khuyên không nghe, vui can tiếp.
Dùng khóc khuyên, đánh không giận.
If our parents do something wrong, we should urge them to change.
Do so with a kind expression and caring voice.
Should our parents not accept our advice, try again when they are in a better mood.
If they still do not listen, our sincere tears will show them how deeply we care.
Should they get angry with us, do not hold it against them.

Giải nghĩa:

Con người không phải là Thánh Hiền, huống chi là cha mẹ cũng khó tránh khỏi có lúc cũng phạm phải sai lầm. Vào lúc này, phận làm con cái phải nên thận trọng khuyên nhắc cha mẹ thay đổi hướng thiện. Khi khuyên nhắc, người con phải có thái độ thành khẩn, lời nói cần phải êm dịu, hơn nữa vẻ mặt phải tươi vui.

Nếu như cha mẹ không chịu nghe khuyên thì người con phải có lòng chịu khó chờ đợi đến khi có cơ hội thích hợp để khuyên cha mẹ, thí dụ như lúc tâm tình của cha mẹ đã tốt hơn hoặc là lúc vui vẻ. Nếu như cha mẹ vẫn không chịu tiếp nhận, thậm chí còn tức giận, thì chúng ta tuy đau lòng khóc lóc rơi lệ cũng phải khẩn cầu cha mẹ thay đổi, cho dù gặp phải sự trách phạt cũng không oán không hối, hoặc là chúng ta đi tìm Thầy cô đến giúp đỡ. Chúng ta vạn lần không nên dùng phương thức cãi để xử lý, để tránh cho cha mẹ phải rơi vào chỗ bất nghĩa, khiến cho cha mẹ đã sai lại càng sai, tạo thành sai lầm to lớn. Như vậy thì cha mẹ đau lòng, hơn nữa chính mình cũng sẽ rất khó chịu.

Cho nên người xưa nói: “Trăm thiện Hiếu đứng đầu”. Ở trong tất cả việc tốt, trong các việc thiện, hiếu thảo được xếp hàng đầu, phải nên biết hành vi bất hiếu là việc làm không đúng.