Khổ 11 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Khổ 11 Phép Tắc Người Con (Song Ngữ Việt – Anh) 

Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi.
Người lớn ngồi, cho phép ngồi.
Trước người lớn, phải nói nhỏ.
Nhỏ không nghe, không đúng phép.
Đến phải nhanh, lui phải chậm.
Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng.
When an elder is standing, do not sit.
After an elder sits down, sit only when invited to do so.
Before an elder, speak softly.
But if our voice is too low and hard to hear, we are being improper.
When meeting elders, walk briskly towards them; when leaving, do not do so in haste.
When answering a question, look attentively at the person.


Giải nghĩa:

Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi.
Người lớn ngồi, cho phép ngồi.

Chúng ta ở chung với người lớn, khi người lớn đứng thì người nhỏ phải nên hầu cùng đứng, không được phép tự mình ngồi. Sau khi người lớn ngồi rồi, bảo chúng ta ngồi xuống thì chúng ta mới được ngồi.

Trước người lớn, phải nói nhỏ
Nhỏ không nghe, không đúng phép.

Khi nói chuyện với người lớn, lời nói của chúng ta phải êm dịu vừa đủ nghe. Tuy nhiên, trả lời mà tiếng quá nhỏ để người nghe không rõ ràng cũng là không phải phép.

Đến phải nhanh,lui phải chậm
Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng.

Có việc phải đến trước mặt người lớn thì nên đi nhanh đến trước, khi thoái lui thì nên chầm chậm mới hợp với lễ tiết. Khi người lớn hỏi chuyện, chúng ta phải nên chú tâm lắng nghe, ánh mắt không được liếc Đông ngó Tây, ngó trái, ngó phải.