Khai Minh Đức với Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 (ICCE 2023)

Khai Minh Đức với Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 (ICCE 2023)

Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 (ICCE 2023) được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức vào ngày 24 và 25-11-2023 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Hội thảo hướng tới mục đích tạo diễn đàn chia sẻ những nội dung lý luận, thực tiễn về giáo dục giá trị văn hoá cho con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, qua đó, tìm kiếm những giải pháp giáo dục giá trị văn hoá hiệu quả để tạo nên bản sắc của một quốc gia, dân tộc. Đồng thời, Hội thảo cũng là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam và thế giới trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Với trọng tâm “giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập”, hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến từ các trường Đại học, các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế như Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam tại Huế, Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille (Cộng hòa Pháp)…

Trong số những bài trình bày gửi đến Hội thảo, Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức vinh dự là một trong những đơn vị được Ban Tổ chức lựa chọn báo cáo trước Hội thảo với nội dung “Thực hành tổ chức giáo dục hiếu đạo cho trẻ mầm non tiếp cận giá trị văn hóa truyền thống”. Hi vọng bài báo cáo của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức sẽ góp phần gợi mở cho các nhà nghiên cứu khoa học và những người làm giáo dục về việc tăng cường ứng dụng các hoạt động giáo dục hiếu đạo vào sách giáo khoa và chương trình dạy học, từ đó giúp cho học sinh các cấp từ mầm non đến đại học và các thế hệ có thể kế thừa được những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập.

Hi vọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn, phát huy và trở thành niềm tự hào của mọi thế hệ người Việt, để dù đi đến đâu chúng ta cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam.

1
0
z4911438241573_ddcb175ad96ffd6cff1c1094f2da8ef5
3
2
z4911438232633_80aea54214611ab0a92b2470db951ffb
4
z4911438251449_75b48d8a61a1e2d89dcca2d74dad7a02
5
z4911438234211_5cd90ac80fbe1edb99f48b2ad0d0a3d8
z4911438253591_8ea82746c8ed43152eb77126918b2373
z4911438252635_32a6d4dfd24e1bfa7604a30470876f97
z4911438480431_f2087eec5e677b59bf80e7d2485051f3
1 0 z4911438241573_ddcb175ad96ffd6cff1c1094f2da8ef5 3 2 z4911438232633_80aea54214611ab0a92b2470db951ffb 4 z4911438251449_75b48d8a61a1e2d89dcca2d74dad7a02 5 z4911438234211_5cd90ac80fbe1edb99f48b2ad0d0a3d8 z4911438253591_8ea82746c8ed43152eb77126918b2373 z4911438252635_32a6d4dfd24e1bfa7604a30470876f97 z4911438480431_f2087eec5e677b59bf80e7d2485051f3

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm