Khai Minh Đức – Nơi niềm tin dẫn đến hạnh phúc

Khai Minh Đức – Nơi niềm tin dẫn đến hạnh phúc

“Tôi đã thực sự hạnh phúc khi bản thân và Gia đình thay đổi kể từ khi được làm việc và học tập trong thế giới yêu thương”. Đó là chia sẻ của một Cô giáo tại Trường Mầm non Giáo dục Nhân cách Minh Tâm – Đà Nẵng – một ngôi trường thuộc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC KHAI MINH ĐỨC

Tự tin – Tình yêu- Trách nhiệm

https://www.facebook.com/HTGDKhaiMinhDuc/