Podcast: Kể chuyện Lòng hiếu thảo của Bác Hồ: “Con cứu nước là hiếu với cha rồi đó!”

Podcast: Kể chuyện Lòng hiếu thảo của Bác Hồ: “Con cứu nước là hiếu với cha rồi đó!”

Kính mời quý vì cùng lắng nghe câu chuyện vô cùng cảm động kể về lòng hiếu thảo của Bác Hồ, được trích từ bộ sách “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam”.

Đây là podcast số đặc biệt được Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức thực hiện nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

https://www.youtube.com/watch?v=Bzey5cAat6M


Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm