Hoạt động dự giờ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ

Hoạt động dự giờ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ

Trong năm học 2023 – 2024, Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đã tổ chức hoạt động dự giờ, đánh giá chuyên môn, đóng góp ý kiến & giao lưu học tập giữa các trường trong Hệ thống.

Ban Lãnh đạo Hệ thống, Ban Giám hiệu và đội ngũ nhân sự nòng cốt của các trường khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã đến dự giờ các tiết học của trẻ và các quy trình hoạt động của các trường trực thuộc Hệ thống tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh – Nghệ An, từ đó đánh giá thực trạng công tác chuyên môn, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Hoạt động này không chỉ là cơ hội giúp đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên nhân viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong việc ứng dụng, lồng ghép giáo dục đạo đức nhân cách cho các con trong tất cả các hoạt động một ngày của trẻ mà còn là cơ hội để các nhà trường giao lưu, hiểu nhau hơn và gắn kết yêu thương.

Tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, ham học hỏi, không ngại khó, không ngại khổ của các thầy cô Khai Minh Đức chính là chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ và đạo đức cho chính những người làm giáo dục và các thế hệ mai sau.

Hoạt động dự giờ tại Mầm non Khai Trí – Licogi (Hà Nội) ngày 15/8/2023

z4639651852641_97e811270e7247fb4ea2cb5cf2c2622b
z4639651863919_0f7e6fc49f3222247fe784c25aeabeba
z4639651849924_444a71917816ce5d3a76693ec8f40eaf
z4639651878552_6cc3d0279b41e6dc36e1277d38302bed
z4639652100016_7da3eee7c54d3825f1c35682cda435c1
z4639651861861_b491455d86b8c214f98e88243bcf4b62
z4639651853412_caf0bbf405a30b3e01c7f5912bf5f72d
z4639651852641_97e811270e7247fb4ea2cb5cf2c2622b z4639651863919_0f7e6fc49f3222247fe784c25aeabeba z4639651849924_444a71917816ce5d3a76693ec8f40eaf z4639651878552_6cc3d0279b41e6dc36e1277d38302bed z4639652100016_7da3eee7c54d3825f1c35682cda435c1 z4639651861861_b491455d86b8c214f98e88243bcf4b62 z4639651853412_caf0bbf405a30b3e01c7f5912bf5f72d

Hoạt động dự giờ tại trường Mầm non Đức Trí – Xa La (Hà Nội) ngày 22/8/2023

z4624626711444_b599fae410c3a4b1b9b59c8bf89cd73d
z4624626705206_267cab2eba599653c2e1d9c2c798294b
z4624626726435_4d3041abb0c674fcde2101c92b09c61f
z4624626714167_99e7a9f174e0ed1ca830b25ce6bfcd70
z4625657915754_31c035dcd55fca1fa54e62326b113aa6
z4625657909976_e0be75da06192cf15ae69b57bcf60a7d
z4624626728984_14d073935234858d59184ec406411cf9
z4625657911724_119b00bd18eb8950eb95da6b4aac9024
z4625657928381_2aca74e1164c697a57d6ecb5c4a4a5a2
z4624626716096_3c5eb014183b994716495a765c7dbb54
z4625867550459_ab1def5b4bf1e49b8ccba743efd0b9eb
z4625867534802_3662fecf20aa0d8bad3b973b5ebd5438
z4625867536666_4379a694dab67bd9ccbac403abaa98dd
z4624626719260_ac7a5ca6d92113e34697b96a0b84d2d2
z4625867547921_81832394a8f3016bebaf3505984c8442
z4624626711444_b599fae410c3a4b1b9b59c8bf89cd73d z4624626705206_267cab2eba599653c2e1d9c2c798294b z4624626726435_4d3041abb0c674fcde2101c92b09c61f z4624626714167_99e7a9f174e0ed1ca830b25ce6bfcd70 z4625657915754_31c035dcd55fca1fa54e62326b113aa6 z4625657909976_e0be75da06192cf15ae69b57bcf60a7d z4624626728984_14d073935234858d59184ec406411cf9 z4625657911724_119b00bd18eb8950eb95da6b4aac9024 z4625657928381_2aca74e1164c697a57d6ecb5c4a4a5a2 z4624626716096_3c5eb014183b994716495a765c7dbb54 z4625867550459_ab1def5b4bf1e49b8ccba743efd0b9eb z4625867534802_3662fecf20aa0d8bad3b973b5ebd5438 z4625867536666_4379a694dab67bd9ccbac403abaa98dd z4624626719260_ac7a5ca6d92113e34697b96a0b84d2d2 z4625867547921_81832394a8f3016bebaf3505984c8442

Hoạt động dự giờ tại Mầm non Minh Trí (Mê Linh – Hà Nội) ngày 28/8/2023

z4642392429785_f7b340095f1c8948075084a1a23a38a1
z4642392427651_1ead9effdcef2ca5daf6c6e860c1d2c3
z4642392461456_2951cf9c3ca57684710db50bca8dfbc0
z4642392447308_19994573eaa8e645981be73cb49fc550
z4642392477733_9e09b1c91c2195fa29fb86a01d024785
z4642392467080_344c5f7c7e925ea47ac3686f177cd4d1
z4642392452460_e29b882f7379add35f0cf3a6e4885a05
z4642392435647_30500b0ac59032451bba8a2c53d9fa56
z4642392491227_b98e2f367129be3a2c3d945f4e9f8902
z4642392473090_4e2e6465fdff794d31f0b412d842fd0c
z4642392500923_42ca22c3edf659cb57d4a4d061a6df92
z4642392518943_e3c923a65a2f3fe4bb8934d5a3ad3611
z4642392530627_654aa848d8acef40fabada9eb5002044
z4642392507084_0281e3f1e19f79644a14c29c96615c3c
z4642392512652_e4c5bd3bae1d8943c823ca5781a1825b
z4642392484335_a12f97a43a794d5cd06dbb8bc03f7543
z4642392429785_f7b340095f1c8948075084a1a23a38a1 z4642392427651_1ead9effdcef2ca5daf6c6e860c1d2c3 z4642392461456_2951cf9c3ca57684710db50bca8dfbc0 z4642392447308_19994573eaa8e645981be73cb49fc550 z4642392477733_9e09b1c91c2195fa29fb86a01d024785 z4642392467080_344c5f7c7e925ea47ac3686f177cd4d1 z4642392452460_e29b882f7379add35f0cf3a6e4885a05 z4642392435647_30500b0ac59032451bba8a2c53d9fa56 z4642392491227_b98e2f367129be3a2c3d945f4e9f8902 z4642392473090_4e2e6465fdff794d31f0b412d842fd0c z4642392500923_42ca22c3edf659cb57d4a4d061a6df92 z4642392518943_e3c923a65a2f3fe4bb8934d5a3ad3611 z4642392530627_654aa848d8acef40fabada9eb5002044 z4642392507084_0281e3f1e19f79644a14c29c96615c3c z4642392512652_e4c5bd3bae1d8943c823ca5781a1825b z4642392484335_a12f97a43a794d5cd06dbb8bc03f7543

Hoạt động dự giờ tại Mầm non Khai Minh Đức – Dương Nội (Hà Nội) ngày 29/8/2023

z4645689417595_4bd4e7e1ea26274eb7747b9bbc6c2398
z4645689440788_bd6d4d70e6654cb9616cf7f0c359a9a3
z4645689424185_2e17b697a06cf3c3094c491137c45c29
z4645689419518_bed608e6a28f9bc5e0dd3fe5965bba4a
z4645689425799_e8cc432b2a2818d388161d739b9d6f55
z4645689435155_db82ce90b686869b2b0f847ce00c5bf3
z4645689415237_140c6dc679c8b6f684f3c36dce8ef801
z4645689434589_5abe2ba99ff8b5734faee061e5d7145f
z4645689438785_89fe58ef2bf8ad1bcc39ee89b3c858e6
z4645689443399_a6aa6d6bd3927c0d8a76a4ee7578cc1f
z4645689422862_6b5b3ddaf3697e7d5c9dacda8e0d4765
z4645689417595_4bd4e7e1ea26274eb7747b9bbc6c2398 z4645689440788_bd6d4d70e6654cb9616cf7f0c359a9a3 z4645689424185_2e17b697a06cf3c3094c491137c45c29 z4645689419518_bed608e6a28f9bc5e0dd3fe5965bba4a z4645689425799_e8cc432b2a2818d388161d739b9d6f55 z4645689435155_db82ce90b686869b2b0f847ce00c5bf3 z4645689415237_140c6dc679c8b6f684f3c36dce8ef801 z4645689434589_5abe2ba99ff8b5734faee061e5d7145f z4645689438785_89fe58ef2bf8ad1bcc39ee89b3c858e6 z4645689443399_a6aa6d6bd3927c0d8a76a4ee7578cc1f z4645689422862_6b5b3ddaf3697e7d5c9dacda8e0d4765

Hoạt động dự giờ tại trường Mầm non Minh Tâm – Đà Nẵng ngày 18/9/2023

z4703536925319_5f7423e007bda8691243f82197d600bf
z4703536527062_d72fc711be212ae0ab81348bad317cb8
z4703536408823_2da4903583d888f4802ad36a9eb2237e
z4703536673150_dedc807f9c22291475171998a7388fb4
z4703537004495_a7f413a8b6fa97b050d99490366e306c
z4703536823929_d19f11a39ec7866e4042647b34464cce
z4703536595885_49f030805899632c13fb8f0aef88bbcb
z4703536740059_ae4a4cc349521859171c74d658a32aa4
z4703536925319_5f7423e007bda8691243f82197d600bf z4703536527062_d72fc711be212ae0ab81348bad317cb8 z4703536408823_2da4903583d888f4802ad36a9eb2237e z4703536673150_dedc807f9c22291475171998a7388fb4 z4703537004495_a7f413a8b6fa97b050d99490366e306c z4703536823929_d19f11a39ec7866e4042647b34464cce z4703536595885_49f030805899632c13fb8f0aef88bbcb z4703536740059_ae4a4cc349521859171c74d658a32aa4

Hoạt động dự giờ tại trường Mầm non Kids’ Smile (Vinh-Nghệ An) ngày 06/10/2023

z4757377195169_18394ee09829bd11872a3bb74d6fb24b
z4757377224430_60f2e5631bb49cc53dfe6685446d1568
z4757377252920_a4a76435cf32e13e4f3148a1634056d3
z4757377195169_18394ee09829bd11872a3bb74d6fb24b z4757377224430_60f2e5631bb49cc53dfe6685446d1568 z4757377252920_a4a76435cf32e13e4f3148a1634056d3

Hoạt động dự giờ tại trường mầm non Trần Đại Nghĩa (Vinh-Nghệ An) ngày 06/10/2023

z4757453078606_567e7aeeee7e0f1958e41bb6a5471c9d
z4757453078606_567e7aeeee7e0f1958e41bb6a5471c9d

HỆ THỐNG GIÁO DỤC KHAI MINH ĐỨC

Tự tin – Tình yêu – Trách nhiệm