Báo cáo tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” – Tập 14

Báo cáo tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” – Tập 14

Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức xin trân trọng giới thiệu tập 14  – BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.