Báo cáo tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” – Tập 1

Báo cáo tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” – Tập 1

Dân tộc Việt Nam
Con rồng cháu tiên
Ngàn năm văn hiến

Những tinh hoa văn hóa mà các bậc Thánh Hiền để lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với toàn thế giới, có giá trị siêu việt không gian và thời gian. Cuốn sách giáo dục kinh điển “Phép Tắc Người Con” không chỉ nêu ra các tiêu chuẩn, nguyên tắc để dạy dỗ trẻ nhỏ theo tư tưởng của Thánh Hiền mà còn chỉ ra cho chúng ta những biện pháp cụ thể để giúp con cái hiểu đạo làm con, biết làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, biết tránh xa những tư tưởng và hành vi sai lệch, biết tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ, biết yêu thương anh chị em, biết học hỏi điều hay lẽ phải, biết cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, biết giữ chữ tín, nuôi dưỡng lòng chân thành và xây dựng một nền gia phong trung hậu.

Bằng một trái tim chân thành và tràn đầy nhiệt huyết với giáo dục thế hệ, Thầy giáo Phạm Đình Tú đã chia sẻ những đạo lý về cách làm người, cách làm việc hết sức sinh động, hấp dẫn thông qua những tấm gương đức hạnh Việt Nam từ cổ chí kim, những câu ca dao tục ngữ Việt Nam đầy tính nhân văn sâu sắc, những câu chuyện cảm động đến tận đáy lòng.

Chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc, tìm về cội nguồn dân tộc để thực hiện theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy:

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Trân trọng kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức.